Εργάζεται στην ΤΕΑΜ SYSTEM από τον Σεπτέμβριο του 2019. Ασχολείται με την έκδοση συμβολαίων και τη διαχείριση ζημιών στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων.