Μαριαλένα Χρυσικού

Οικονομική διαχείριση, Bonus Manager, Cyber Risk, Personal Indemnity
Εργάζεται στην ΤΕΑΜ SYSTEM από τoν Ιούνιο του 2010. Ασχολείται με την οικονομική διαχείριση της εταρείας.