Οικονομικά Στοιχεία

Για να δείτε τις δημοσιεύσεις σε μορφή PDF πατήστε στο σύνδεσμο «Λήψη αρχείου PDF»

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 [Λήψη αρχείου PDF]
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 [Λήψη αρχείου PDF]
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 [Λήψη αρχείου PDF]
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 [Λήψη αρχείου PDF]
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 [Λήψη αρχείου PDF]
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 [Λήψη αρχείου PDF]
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 [Λήψη αρχείου PDF]
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 [Λήψη αρχείου PDF]
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 [Λήψη αρχείου PDF]
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 [Λήψη αρχείου PDF]
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 [Λήψη αρχείου PDF]
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 [Λήψη αρχείου PDF]
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 [Λήψη αρχείου PDF]
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006 [Λήψη αρχείου PDF]
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005 [Λήψη αρχείου PDF]
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 [Λήψη αρχείου PDF]