| Διαχείριση κινδύνου – Risk Management

Η Team System επιμένει στη λογική της συμβουλής, για την καταγραφή και την κατανόηση των πιθανών κινδύνων που αντιμετωπίζει ο πελάτης.

Η λύση της μεταβίβασης των κινδύνων στην ασφαλιστική εταιρεία, γίνεται εμπεριστατωμένα μετά από μελέτη και με κοινή αποδοχή. Η πρόληψη του κινδύνου και η συνειδητή αυτασφάλιση, μπορούν να μειώσουν πολλές φορές τα ασφάλιστρα.