| Συνεργασίες

Ασφαλιστικές Eταιρείες

Η Team System συνεργάζεται με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες που τηρούν τους όρους των συμβολαίων τους, σέβονται τους κανόνες δεοντολογιας της αγοράς και προσδοκούν μακροχρόνιες συνεργασίες.

Ασφαλιστικοί Πράκτορες

Η Team System έχει τη φιλοσοφία επιλεκτικών και όχι μαζικών συνεργασιών αμοιβαίου οφέλους, οι οποίες χαρακτηρίζονται από:


– Ομαδικό πνεύμα
– Κοινή αντίληψη
– Μακροχρόνια διάρκεια
– Ποιότητα
– Ήθος