| Στελέχη

Σταυρούλα Δαρδάνη

Εργάζεται στην ΤΕΑΜ SYSTEM από την έναρξη της εταιρείας. Ασχολείται με την έκδοση συμβολαίων και τη διαχείριση ζημιών στον κλάδο ζωής σε ατομικές και ομαδικές ασφαλίσεις.

Ξεκίνησε στον ασφαλιστικό χώρο από την Nationale Νederlanden το 1995 και συνέχισε το 2002 στη Front Line Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι έως το 2003.