| Στελέχη

Μαριαλένα Χρυσικού

Εργάζεται στην ΤΕΑΜ SYSTEM από τoν Ιούνιο του 2010. Ασχολείται με την οικονομική διαχείριση της εταιρείας.