| Στελέχη

Κατερίνα Βοσνιάδου

Εργάζεται στην ΤΕΑΜ SYSTEM από την έναρξη της εταιρείας. Ασχολείται με την έκδοση συμβολαίων και τη διαχείριση ζημιών στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων.

Ξεκίνησε στον ασφαλιστικό χώρο το 2001 στη Front Line Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι όπου παρέμεινε έως το 2003.