Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η Team System παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλιση. Διατέλεσε ή και διατελεί σύμβουλος στις:
  • ΕΕΤ (Bankassurance)
  • CITIBANK VISA (έρευνα αγοράς)
  • ING Μεσιτική (Οργάνωση και Διεύθυνση Μεσιτικής)
  • ΙNG LIFE (Οργάνωση πρακτορειακού δικτύου)
  • MEDITERRANEAN COSMOS (πιστωτική κάρτα)
  • DIA (Οργάνωση εναλλακτικού δικτύου πώλησης ασφαλειών)
  • CHIPITA (έρευνα αγοράς)