ΨΗΦΙΑΚΟ BHMA – ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η επιχείρηση TEAM SYSTEM ΕΠΕ που εδρεύει στην περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ εντάχθηκε στη δράση «Ψηφιακό Βήμα» προϋπολογισμού 84 εκατ. Ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι – € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε – € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:


– βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς
– αύξηση της κερδοφορίας της
– ενίσχυση της εξωστρέφειας
– ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.