| Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η δυσκολία δεν βρίσκεται στις νέες ιδέες, αλλά στην απόδραση από τις παλιές.

Τζων Μέυναρντ Κέυνς
Αμερικανός Οικονομολόγος, 1883-1946

Η Team System παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλιση.

Διετέλεσε ή και διατελεί σύμβουλος στις:

  • ΕΕΤ (Bankassurance)
  • CITIBANK VISA (Eρευνα αγοράς)
  • ING Μεσιτική (Οργάνωση και Διεύθυνση Μεσιτικής)
  • ΙNG LIFE (Οργάνωση πρακτορειακού δικτύου)
  • MEDITERRANEAN COSMOS (Πιστωτική κάρτα)
  • DIA (Οργάνωση εναλλακτικού δικτύου πώλησης ασφαλειών)
  • CHIPITA (Ερευνα αγοράς)
  • CrossBorderMedCare (Οργάνωση και Διεύθυνση Πρακτορείου)
  • Ομιλος Βιοιατρικής (Συμβουλευτικές Υπηρεσίες)
  • Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π (Δημιουργία ασφαλιστικών προϊόντων)