| Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Τι κάνουμε για εσάς

Η Team System είναι κοντά σας με ποιότητα, ταχύτητα και ήθος, δίνοντας λύσεις στις ασφαλιστικές και χρηματοοικονομικές σας ανάγκες.


Ανάλυση των ασφαλιστικών αναγκών σας


Ερευνα αγοράς και διαπραγμάτευση των καλύτερων δυνατών όρων και ασφαλίστρων με τις ασφαλιστικές εταιρείες


Δημιουργία και σύνθεση ασφαλιστικών προγραμμάτων με στόχο τη βέλτιστη δυνατή κάλυψη των διαπιστωμένων αναγκών


Διάμεσολάβηση για την έκδοση ασφαλιστήριου συμβολαίου


Διαρκής ενημέρωση και αναπροσαρμογή καλύψεων και παροχών του συμβολαίου, σύμφωνα με τις ανάγκες σας


Ποιοτική εξυπηρέτηση στη διαχείριση των ζημιών, με γνώμονα την ταχύτητα και την ακρίβεια απαίτησης – αποζημίωσης